حسین رحمتی زاده

حسین رحمتی زاده

حسین رحمتی­‌زاده متولد سال 1963، فعالیت حرفه­‌ای خود را در سال ۹۳ با انتشار رمان «انتخواب» در نشر بدیل آغاز کرد.

کتاب های حسین رحمتی زاده

آن ها که نیستند