ولفگانگ ویپرمن

ولفگانگ ویپرمن

ولفگانگ ویپرمن (29 ژانویه 1945 در وسرموند) یک مورخ می باشد. او استاد تاریخ مدرن در انستیتوی فریدریش ماینکه دانشگاه آزاد برلین است. وی در دانشگاه هنرهای برلین و دانشگاه علمی کاربردی پوتسدام تدریس می کند.

کتاب های ولفگانگ ویپرمن

نظریه های فاشیسم