ولفگانگ آبندرت

ولفگانگ آبندرت

ولفگانگ آبندروت (Wolfgang Abendroth؛ ۲ مه ۱۹۰۶ – ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۵) یک قاضی و استاد دانشگاه اهل آلمان بود. ابندروت کمک مهمی در بنیاد مشروطه آلمان غربی پس از جنگ بود. وی مدت کوتاهی استاد دانشگاه حقوقی در آلمان شرقی بود. در حالی که با استالینیسم مخالف بود، به آلمان غربی رفت و در سال 1950 به عنوان استاد علوم سیاسی در ماربورگ منصوب شد. Abendroth همچنین به عنوان قاضی ارشد در دادگاه ایالتی هسه فعالیت کرد.

کتاب های ولفگانگ آبندرت