پاتریک اوئورژدنیک

پاتریک اوئورژدنیک

پاتریک اوئورژدنیک (متولد 23 آوریل 1957 در پراگ) نویسنده و مترجم چک است، که در فرانسه زندگی می کند. اوئورژدنیک دوران جوانی خود را در پراگ گذراند. در سال 1984 به فرانسه مهاجرت كرد و در آنجا به عنوان مشاور شطرنج و سپس به عنوان كتابدار مشغول به كار شد. از سال 1986 تا 1998 به عنوان سردبیر و رئیس بخش ادبیات فصلنامه L'Autre Europe خدمت کرد. در سال 1992 وی در تأسیس دانشگاه آزاد نوالاگوت نقش موثری داشت و از سال 1995 نیز در آنجا سخنرانی می کند.

کتاب های پاتریک اوئورژدنیک

شهر فرنگ اروپا