رامین مولایی

رامین مولایی

رامین مولایی مترجم زبان اسپانیایی با کتاب­هایی از آنا ماریا ماتوته(صدای گمشده و چندین کتاب دیگر از این نویسنده)، ماریو بارگاس یوسا(نامه­ هایی به یک نویسنده)، بوتزاتی و دیگران، جز مترجمان فعال و پرکار این روزها محسوب می­شود.

کتاب های رامین مولایی