جنگ جیب چوی

جنگ جیب چوی

چوی جانگ جیپ (زاده 24 مه 1943) یک دانشمند سیاسی کره جنوبی است.

کتاب های جنگ جیب چوی