باسکار سونکار

باسکار سونکار

باسكار سونكار (زاده 20 ژوئن 1989) نویسنده سیاسی آمریکایی است. وی سردبیر و ناشر ژاکوبین و ناشر Catalyst: A Journal of Theory and Strategy and Tribune است. وی معاون سابق سوسیالیست های دموکراتیک آمریکا و نویسنده مانیفست سوسیالیست: پرونده ای برای سیاست رادیکال در دوره نابرابری شدید است.

کتاب های باسکار سونکار

الفبای سوسیالیسم