اریش شاکه

اریش شاکه

اریش شایکه به عنوان گزارشگر اصلی در سراسر جهان سفر کرد و برای رسانه های مختلف در مورد وقایع سیاسی فعلی گزارش می داد: به عنوان نویسنده کتاب، او در مجموع 20 کتاب غیر داستانی، زندگی نامه و رمان زمان مهم را منتشر کرد که به ده زبان ترجمه شده و به عنوان کتاب جلد کاغذی و کتاب های الکترونیکی در amazon.de در دسترس هستند. او به تازگی رمان واقعی بوردو، منه آمور را منتشر کرده است. یک داستان عاشقانه عالی و یک فصل دراماتیک از جنگ جهانی دوم.

کتاب های اریش شاکه

زنان هیتلر


بیشتر بخوانید

«وحشت» چگونه پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد

بخش زیادی از چیزی که آن را «زندگی طبیعی انسان» می نامیم، از ترس از مرگ و مردگان سرچشمه می گیرد.