نائوکی هیگاشیدا

نائوکی هیگاشیدا

 نائوکی هیگاشیدا (Higashida Naoki) نویسنده ژاپنی کتاب دلیل پریدنم (صدای پسری از سکوت درون) است. وی در سال 1992 به دنیا آمد و در سن 5 سالگی به اوتیسم مبتلا شد. وی 13 ساله بود که کتابی را نوشت که در سال 2013 به زبان انگلیسی منتشر شد. بررسی ها با هم مخلوط شده بودند، هم جشن موفقیت نویسنده جوان ذهنی و عاطفی و هم ابراز ناراحتی از مشارکت مجری ارتباطات Higashida (مادرش) و مترجمان زبان انگلیسی (Keiko Yoshida و همسرش دیوید میچل).

کتاب های نائوکی هیگاشیدا

دلیل پریدنم