دبیر

انتشارات دبیر

کتاب های انتشارات دبیر

در اعماق ظلمت


تریبوله دلقک شاه


لوکرس بورژیا


ری بلاس


آخرین روز یک محکوم


28 گام تا آرامش


مردی از جنس عشق


فرار از دیوار برلین


آسیاب دستی شیطان


رامسس


آرزوهای بزرگ


جنگ و صلح (دو جلدی)


بانوی ارس


سرینا


ماجرای دل


شهر شناور


کشتی شکستگان سنتیا


دن کیشوت


کنت مونت کریستو


ملانصرالدین


جویندگان طلا


سلطنت


آن شرلی


داستانهای ده دقیقه ای


اشک های آسمان


ناخدای پانزده ساله


دکتر جکیل و آقای هاید


سفر به کره ماه


شجاعان در اعماق زمین


عصمت عروس می شود


افسانه های روسی


بابا لنگ دراز


آدمخواری در واگن قطار


کوانتین دوروارد


خدای صبور و دانای حقیقت


دیوید کاپرفیلد


عقاید یک دلقک


پیرمرد و دریا


ده نفر قزلباش


پسر کوچولوی بد


قاتلان


شکارگاه


بلبل و گل سرخ


دور دنیا در هشتاد روز


20000 فرسنگ زیر دریا


رستاخیز


سه مسافر غریبه


تام سایر کارآگاه


شازده کوچولو


کنیز سفید


دختر فرعون


سیلاس مارنر


مروارید


یوسف و زلیخا


خاطرات یک خر


چشم شاهد


دیدار در تاریکی


افسانه های تولستوی


1000 سال بعد


جزیره اسپنسر


خودشیفته


رنجبران دریا


فرخ


انگور فرنگی


سوداگران پوست


داستان هایی از مثنوی


سفر به آفریقا


مارتین پاز


زیرزمین اژدها


بر باد رفته


پادشاهی کی خسرو


آدمکش ها


قانون مورچگان


شوریدگی


گشتاسب و اسکندر


راز ادوین درود


دوریت کوچک


قوزک پا


لیر شاه


یک عشق بزرگ


تائیس


مه لقا


شاهزاده و گدا


ایران باستان


انوس دریایی


جین ایر


زوبوک


دکتر آنته گیرت


نامه مرموز


کلّه پوک


هدیه هامبالت


خانه قانون زده


جزیره در آتش


روزگار سخت


دوئل


اشعه سبز


میشل استروگف


ابلیس


کره طلایی


گرگ دریا


رابین هود


قاتلان در آینه


قلعه کارپات ها


هیولای دریا


مالک دنیا


کارابان لجباز


جایزه بزرگ


عمر خیام


آرزوهای بزرگ


سپید دندان


ناپلئونی کوچک


مادموازل اولمپ