دبیر

انتشارات دبیر

کتاب های انتشارات دبیر

خورشید تیسفون (سه جلدی)


قتل در باشگاه


راسپوتین


جنایتکار زبردست


شش قدم به مرگ


چگونه یک تبهکار شدم


آلکاپون


یک شب هولناک


بازرس دلباخته


تبهکار لندن


یولیوس سزار


اسرار دخمه شاپور


به سوی روم


چهره ها در شاهنامه


گریز از ناکامی


ژرمینال


آمانیس دخت داریوش سوم


فرزند سرنوشت


اعترافات


پیرمرد و دریا


داستان هایی از مثنوی


بلبل و گل سرخ


20000 فرسنگ زیر دریا


ده نفر قزلباش (دو جلدی)


کنیز سفید


جنگ و صلح (دو جلدی)


روم و ایران در جنگ


سفری با بالن


آن نیمه ایرانی ام


نبرد من


مزرعه حیوانات


عروس مدائن


مارتین لوتر کینگ


حرف های همسایه


شمس من و خدای من


در اعماق ظلمت


مهربانو


لوکرس بورژیا


ری بلاس


تریبوله دلقک شاه


قاتلان


شکارگاه


28 گام تا آرامش


مردی از جنس عشق


آسیاب دستی شیطان


رامسس


آرزوهای بزرگ


ابلیس


هملت


سرینا


سلطنت


شهر شناور


دن کیشوت


کنت مونت کریستو


بانوی ارس


ماجرای دل


ملانصرالدین


جویندگان طلا


آن شرلی


اشک های آسمان


اتللو


افسانه های روسی


بابا لنگ دراز


سفر به کره ماه


کوانتین دوروارد


شجاعان در اعماق زمین


عصمت عروس می شود


عقاید یک دلقک


دیوید کاپرفیلد


پسر کوچولوی بد


رستاخیز


سه مسافر غریبه


سه تفنگدار


تام سایر کارآگاه


چارداش


شازده کوچولو


بر باد رفته


علوم ایران و جهان


مروارید


یوسف و زلیخا


خاطرات یک خر


چشم شاهد


دیدار در تاریکی


دختر فرعون


سیلاس مارنر


1000 سال بعد


جزیره اسپنسر


خودشیفته


رنجبران دریا


فرخ


انگور فرنگی


سوداگران پوست


کارابان لجباز


زیرزمین اژدها


تاریخ ایران و جهان


دانشمندان ایران و جهان


ادبیات ایران و جهان


جغرافیای ایران و جهان


آدمکش ها


شوریدگی


قانون مورچگان


گشتاسب و اسکندر


پادشاهی کی خسرو


از صید ماهی تا پادشاهی


با خانمان


راز ادوین درود


دوریت کوچک


قوزک پا


لیر شاه


یک عشق بزرگ


تائیس


مه لقا


شاهزاده و گدا


ایران باستان


بینوایان (برای نوجوانان)


جین ایر


زوبوک


دکتر آنته گیرت


چند ساعت در بنارس


نامه مرموز


کلّه پوک


هدیه هامبالت


خانه قانون زده


جزیره در آتش


روزگار سخت


دوئل


اشعه سبز


میشل استروگف


کره طلایی


گرگ دریا


رابین هود


قاتلان در آینه


قلعه کارپات ها


فاتح آسمانها


هیولای دریا


مالک دنیا


جایزه بزرگ


عمر خیام


ناپلئونی کوچک


مادموازل اولمپ


فرزندان کاپیتان گرانت