دبیر

انتشارات دبیر

کتاب های انتشارات دبیر

نبرد من


فرزند سر نوشت


مزرعه حیوانات


ده نفر قزلباش (دو جلدی)


عروس مدائن


سفر به آفریقا


راسپوتین


کنیز سفید


اعترافات


حرف های همسایه


شمس من و خدای من


در اعماق ظلمت


مهربانو


تریبوله دلقک شاه


لوکرس بورژیا


ری بلاس


قاتلان


شکارگاه


جنگ و صلح (دو جلدی)


28 گام تا آرامش


مردی از جنس عشق


فرار از دیوار برلین


آسیاب دستی شیطان


رامسس


آرزوهای بزرگ


ابلیس


توفان


شهر شناور


بانوی ارس


سرینا


ماجرای دل


ملانصرالدین


جویندگان طلا


سلطنت


آن شرلی


اشک های آسمان


دن کیشوت


کنت مونت کریستو


بابا لنگ دراز


افسانه های روسی


کوانتین دوروارد


سفر به کره ماه


شجاعان در اعماق زمین


عصمت عروس می شود


خدای صبور و دانای حقیقت


عقاید یک دلقک


پیرمرد و دریا


دیوید کاپرفیلد


پسر کوچولوی بد


بلبل و گل سرخ


رستاخیز


سه مسافر غریبه


تام سایر کارآگاه


چارداش


شازده کوچولو


بر باد رفته


علوم ایران و جهان


یوسف و زلیخا


خاطرات یک خر


چشم شاهد


دیدار در تاریکی


دختر فرعون


سیلاس مارنر


مروارید


1000 سال بعد


جزیره اسپنسر


خودشیفته


رنجبران دریا


فرخ


انگور فرنگی


سوداگران پوست


مارتین پاز


کارابان لجباز


زیرزمین اژدها


دانشمندان ایران و جهان


ادبیات ایران و جهان


جغرافیای ایران و جهان


آدمکش ها


قانون مورچگان


شوریدگی


گشتاسب و اسکندر


پادشاهی کی خسرو


راز ادوین درود


دوریت کوچک


قوزک پا


لیر شاه


تائیس


یک عشق بزرگ


مه لقا


شاهزاده و گدا


ایران باستان


فانوس دریایی


جین ایر


زوبوک


دکتر آنته گیرت


نامه مرموز


کلّه پوک


هدیه هامبالت


خانه قانون زده


جزیره در آتش


روزگار سخت


دوئل


اشعه سبز


میشل استروگف


کره طلایی


گرگ دریا


رابین هود


قاتلان در آینه


قلعه کارپات ها


هیولای دریا


مالک دنیا


جایزه بزرگ


عمر خیام


آرزوهای بزرگ


سپید دندان


ناپلئونی کوچک


مادموازل اولمپ