دبیر

انتشارات دبیر

کتاب های انتشارات دبیر

1000 سال بعد


جزیره اسپنسر


شکارگاه


خودشیفته


لوکرس بورژیا


ری بلاس


رنجبران دریا


قاتلان


انگور فرنگی


مارتین پاز


زیرزمین اژدها


راز ادوین درود


دوریت کوچک


از اینجا تا ابدیت


قوزک پا


شاهزاده و گدا


آرزوهای بزرگ


گوژپشت نتردام


بینوایان (برای نوجوانان)


انوس دریایی


شازده کوچولو


جین ایر


جین ایر


جنگ و صلح (دو جلدی)


زوبوک


دکتر آنته گیرت


چند ساعت در بنارس


اسرار معدن زغال سنگ


نامه مرموز


2 قلوهای حیرت انگیز


کلّه پوک


هدیه هامبالت


خانه قانون زده


جزیره در آتش


سوداگران پوست


کنت ماتیاس ساندورف


راز ویلیام استورتیس


ماجراهای هکلبری فین


روزگار سخت


دوئل


رستاخیز


اشعه سبز


میشل استروگف


ابلیس


سفر به آفریقا


کره طلایی


گرگ دریا


تام سایر کارآگاه


قهرمان سرزمین زمرد


قلعه کارپات ها


قاتلان در آینه


هیولای دریا


مالک دنیا


جایزه بزرگ


سپید دندان


ناپلئونی کوچک


خدای صبور و دانای حقیقت


کارابان لجباز