ذکر

انتشارات ذکر

کتاب های انتشارات ذکر

مدرسه ی وحشت (5)


مدرسه ی وحشت (6)


مدرسه ی وحشت (2)


مدرسه ی وحشت (3)


مدرسه ی وحشت (4)


مدرسه وحشت (1)


فرار پدربزرگ


آشنایی با فیثاغورث


جن شنی و آرزوهای پر دردسر


مشاهیر علم


مجموعه شرلوک هلمز


مجموعه شرلوک هلمز (4جلدی)


آشنایی با هاوکینگ


مشاهیر علم


آشنایی با تورینگ


آشنایی با اوپنهایمر


فرزند تبعیض، پدر آزادی


مهربان تر از نسیم


کاوشی نو در اخلاق اسلامی


اسلام، اجتماع، سیاست


انقلاب علیه تحقیر