فصل پنجم

انتشارات فصل پنجم

کتاب های انتشارات فصل پنجم

تاریخ روایی شاعران


پی رنج


معشوقه های مزاحم


حیدربابایه سلام بر حیدربابا


دردهایی که غیرقانونی ست


گاو پناه


کابوس ها بی چراغ می آیند


زخم های بردگی بر تن دارم


اینجا کجاست


مهی در حال پاک کردن آینده


بوف خوشبختی


نسخه


زنده باد یعنی مرگ


دایره


فکر هایی که بند نمی آیند


ضمیر متصل


مجموعه غزل ( ی )


مجموعه غزل ( ن )


چشم های ذاتا مشکی


دردانه


مبانی ترانه سرایی


یحیی


دیوان کامل فروغ فرخزاد


از پنجره های بی پرنده


میخانه ی بی خواب


قبله مایل به تو


طوفان واژه ها


چای مست از قهوه ی چشمان تو


من سیب می شوم


زیر تردد باران


رنج


نوزده


تاریخ روایی شاعران


نخل ها با سینی خرما در دست


نبض ناکوک


زیر صحن سربی شب


شرابسالگی


زایشمرگ های متن 4


تقلا


سرب و سرمه


کلاغ هم شکوفه می دهد


سایه ها چیزی جز مرگ نبودند


پاسبان هایی با پیشانی سفید


انحراف


دو بیت


سوار بر رعد


افسردگی بعد از پایان سریال


قرص بی خواب


رم شهر بی دفاع


حاشیه


اندوه


پرنسس


رنگ سرخ صلح


جلجتا


خنده های لب پر شده


تنهایی مقدس


گره


لیلاج و ششدر


شعر زنی ست با موهای کوتاه


تو همانی که منزوی می گفت


باران گفته است


گوگرد


تاک تکیده


کوتاه


ماهیت


رد نعل اسب مرده بر چمنزار


هیولای خانگی


از شش جهت به یاد تو مصلوبم


امید درد کمی نیست


براده های ترس


سرشاخ


ناگهان


دیداری بیرون زمان


عبور از آینه


به سرخی می گراید


خاتمه ندارد


صندوق سرخ پست


مدارا


صحیح خوانی متون کهن


از سرشت و سرنوشت


از مقدمه ها


رقعه


تحیر: مثنوی غزل علوی‮


ماه و من


در شهر جای دم زدن نیست


از عشق بد می گن


نطفه ی نحس


خوشبختی خاموش


ری را


هزار و سیصد و نود و خون


حیرت


تاوان


از قبیله ی ماسایی


از قلم افتاده


فروغی در آینه‮


نسخه ی مجنون من


فصل های کاغذی


سحابی های سرگردان


برآیند


کافه باردو


رودخانه ای در شناسنامه ام


آن زن که با تو بود


گیسات


نگرانم شاعر باشم


یک آن


کاکتوسکا


ویار زیتون


تهران باید دیوونه می شد


اذان عشق


هذیان


لب تا ابد


عاشقانه هایی در باد


مادر باران


اردیبهشت


ری را برقص


شب های دودی


با باد در موهایت


اندوه پنجره


عطری از پیرهنت می پوشم


بیدار خوابی


سوء زن


از من تا من


آه ری را


آی آدم ها قمر اینجاست


تانکا


رود رود


مرا برای روز مبادا نگه دار


از زخم های تازه خبر داری؟


مرگ معروف


سوال؟


ابریشم و خون


زن های بی دلیل


جنگ می توانست نام زنی باشد


خواب های قضا شده


کنار


چه گونگی


تنها برف می تواند


کل فان فان


چمدان معطل


خودزنی


پیچیده


تمرین فراموشی


دردهای ناتنی


کلمه ها


در پس رنگ


سیندرلای قرن بیست و یکم


رابعات


دور از این هیاهوها


نخوانید مرا


دلت کجاست؟


حریم خصوصی


زیر یقه ی ابرها


دختر تیمور


لکنت


بهداشت در دوزخ


بی ماه


قایق های وارونه


بعضی وقت ها


تاریخ اندوه


ببرها پلک نمی زنند


دل


آن


خط قرمز دیکتاتورها


رقصا


فصل پنجم


خیابان خیال


حراج حلاج


زندان هومونکولوس ها


خروج


تشرف


در بند پروانه


قوی سیاه


کعبه دیوارهای خانه ی توست


سمت مینوها


خودسوزی آفتاب


بعد از هزار بغض فرو خورده


شهر بند رخت ها


مانیا


بغضی سفالی


به آغوش ترین شکل ممکن


جرعه ی آن باده ی بی زینهار


آخرین پناهجو


گره های داستانی موهای تو


آغاز راه تو بودم


مرتاضه ی عصر 2020


نور اندیشی


دومینو


شعرهای یک مرد بیچاره


مرگ چه ساده شروع می شود


با رگ هات چه می کنی


اوایل


اجسام


دومان


حیدرانه


قرار نشد


شجره نامه یک جن


چله ی تاک


نشانی شعر


اقرار


زبان تازه ای برای گریستن


مقرمط


غزل پاره ها


شهر در خواب ادامه دارد


اشراق در تغزل باران


از هفتمین جهت


از مولوی تا ته تهران


خالکوبی پروانه بر اژدها


عاشقانه به سبک هندی


راویان مویه های زاگرس


وقتی دلگیری و تنها


لا به لای کتاب های ممنوعه


گلی به گلی


ما هفت نفر هستیم


تهران شلوغه دستمو بگیر


روبند نرگس ها


واشاکی


زایشمرگ های متن 3


خوان هشتم


سال سیاه صفر


جهان به قدر همین قدم ها


در ذهن موش ها


بادا که مبینید


رفتن


الکنانند الّا لیلا


پایان باز...


دهان کوزه ها را گل گرفتند


عشق باید زنی جوان باشد


هشت


هر روز یک نفر کم می شوم


یکشنبه یکشنبه خونین


پرواز 69


چند سال بعد


اگه عشق منی


اما نه


غزل های عزیزم


جزیره ی لیلی


هیاهوی خاموشی


دیپلماسی در شاهنامه


گندم و سیب و دروغ


زایشمرگ های متن 1


مهرابان


ه دو چشم


کلاغمرگی


حتی پلاک خانه را


حوت


ده هزار روز


نیم دیگر ما


خلسه های خاکستری


تهران در تبعید


اوی من


دموکراسی با دهان خونی


دورتر


سطری برای فرار


پیاده روهای بد دهن


بن بست از دو سو


نقاب


نامه ای به معشوقم


ترانه های شرجی


در مسیر باد پرسه می زنم


رارا


دیگری


حرف خصوصی


ژن


تو به روایت دهان دوخته ی من


بعد از مراسم


صلح های تن به تن


کسی که یک نفر را می کشد


یک استکان چای یعنی...


فنون دلبری


تشریح


گلن


معشوق سنتی


ابیات مرگ


چه تازه می خواند خروس


بریم هواخوری


کتاب فراموشی


حافظ خوانی


برادرکشی


دیوار


مادر مرا بر دریا گریست


مجموعه ترانه ی خانه ترانه


شرحه


وقت های زمان


تنها مرگ زندگی می کند


نزدیک تر


من اگر قاطی کنم


اعداد


شاخ نامه


حبس سکوت


دردانه 2


آن سوی مرز مرگ


تکه های آمریکایی


هزار و یک شب من


دور از بودا


دار FUNNY


تنفس آزاد با محمدعلی بهمنی


باران به سرخی می گراید


حال من دست خودم نیست ...


هیولاما


چیدن کلمات روی بند رخت


دختر عاشق هخامنشی


عاشقانه های پستی


بی قانون


سربازهای برنزی


کوچه های باران


بوی چمدان می دهم


پاپ نامه


عالیجناب


با من خودکشی کن مادر


لبخند سنگ


خانوم بیب


خونمردگی


دث


یار دبستانی من


در سایه اشیاء


بغض های نارس


آوازی برای یک آدم آهنی


خیلی چیزها روشن می شود


نارنج مویه ها


جای پای عشق


اقلیماه


زنی آهسته گفت عشق


لورلوژهای پراگ


نامیر


زندگی و مرگ یک اسطوره


پانسمان


یک بعدازظهر ناخوانده


با شاعران برزیل


زایشمرگ های متن 2


پاسپورت


راویه


من یهودا نبودم


بی من فروغ نخوان


بهشت نیمه کاره


جامه دران


خوب نیست


جنگل گریان


دکمه های ناتنی


زندگینامه


سرباز بی همدرد خون آلود


پرستاری که شکل تو نبود


سرودهای ملی


جا ماندن


ماهی ها هم تشنه می شوند


دهه ی پنجاهی ها


پریشان سالگی


غزل مزل


ژوان


گنجشک های بوسه


لوطی کشی


که باد در موهایش بنفش بود


مادیانی به هیبت یک زن


بارانی ات را بپوش


به دنبال سفیدی اسب


جزا


فاصله سوم کاسته


ولی به این دیری


از نیمه ای که نیستم


معنای دیگر


جامه های عشق


از اینجا که منم


کوچه پروانه


سرود سنجاقک و لوکوموتیو


به دنیا اعتمادی نیست


از عشق تا عشق


تلقین


عاشقانه های کهن سالی


دهه ی شصتی ها


ما اهل هم بودیم


ضربان


کتاب قافیه در شعر فارسی


همان گناه همیشه


لیوان شکسته


عسل و فروردین


با تو این ترانه ها شنیدنی است


همیشه حق با دیوانه هاست


چه حرف ها


تقویم گناهان تازه


غمزیستی


چرا که نبودی


خطای دید


شط رنج


مهتاب بر خاکستر جنگل


معشوقه ی سیاه


درست مثل شکستن


تیمارستان


گوشه ای در اصفهان


زمین چرخید آدم چرخید


خوابی که آغازش تویی


هفت لبخند هفت پیاده رو


از دلم گرفت تا سلام آخر


هوای بی سرنگ


واژه های وحشی


چهل سال زن


دیروز


هنوز پروازی هست


فقط یه ربع مونده


شعرهای دیگر


اخبار سکوت


آینه های سفالی


تحت پیگرد قانونی


سربازهای برف


آسمان


سیب و سرسره


بو نوشتن برای شرجی


درختی که می‎دود


سیب های چوبی


ابر من


عشق همیشه ی من است


الیمایس


الفبای دنیا


سرفه های گرامافون


رنگین کمانی بر پیشانی


پاییز در بهشت


نمکدون


تریبون