یزدا

انتشارات یزدا

کتاب های انتشارات یزدا

تهویه موضعی


نت چک


هارمونی پولی


راهنمای محاسبات لوله کشی


علل خرابی قطعات


نقش قلم


شبکه های آب سرد


انباره یخ


کنترل دود


بسته بندی


عناصر رنگ ایتن


تحلیل معماری


خانه های حیاط دار


طراحی استادیوم ها


معماری و فضای شهری


هنر و معماری اسلامی


چیلر تراکمی


آکوستیک در معماری


چیلر جذبی


راهنمای کامل نرم افزار Carrier


اسکیس با ماژیک


اسکیس هایی از ژاپن


اسکیس و رنگ


روشنایی محوطه


پمپ های تاسیسات


کوئنیگ


فیبر نوری


پلان های معماری


بام ساختمان ها


رسم فنی


آب و فاضلاب


مواد و مصالح ساختمانی


مبانی و محاسبات سازه


مارسل بروئر


جوزف هافمن


فلکس کاندلا


چارلز و ری ایمز


لوکوربوزیه


شینکل


انرژی بادی


انرژی زمین گرمایی


دستیار مهندس حریق


کاریز


مسجد و جهان مدرن


فاستر و شرکا


سانتیاگو کالاتراوا


فن لحیم کاری


سیستم های حرارت مرکزی


مهندسی شبکه های آب رسانی


تاریخ معماری شرق


پمپهای سانتریفیوژ


مرجع کامل آسانسور


تادائو آندو


آلوار آلتو


جیو پونتی


آر ام شیندلر


جان لاوتنر


مفاهیم پایه در معماری


آنتونی گائودی


اوتو واگنر


اسکیس هایی از یزد


مهندسی پمپهای درون چاهی


معماری پناهگاه


سایکرومتریک


نیروگاه حرارتی


راندو با قلم و مرکب


اصول و مبانی پرسپکتیو


سیستم های تراکمی


الگوهای کانال


جریان هوا در کانال ها


سازه و معماری


آسانسور و پله برقی


اخلاق در مهندسی


راهنمای آجرکاری


دود در ساختمان


فایبرگلاس


گل نرگس


لوله های پلاستیکی


جوشکاری لوله ها


راهنمای درودگری


راهنمای نصب شیشه


مبردها


پهنه بندی اقلیمی ایران


تهویه در مترو


دیگ های بخار


تجهیزات تهویه مطبوع


جکوزی


تبرید صنعتی


فرآیندهای تصفیه آب


طراحی تصفیه خانه های آب


گرمایش و سرمایش هیدرولیک


راهنمای کاشی کاری


خودآموز بنایی با آجر


نقاشی و تزیینات ساختمان


تهویه مطبوع و توزیع هوا


گرمایش و سرمایش تابشی


کانال و تجهیزات توزیع


فن ها و دستگاه های رطوبت زن


اصول طراحی مساجد


صدا


تجهیزات گرمایش تابشی


تجهیزات رطوبت زدایی


بازیافت انرژی


سرمایش و گرمایش ساختمان


سازه در معماری


تجهیزات انرژی خورشیدی


طراحی اسپرینکلرها


سیستم های لوله کشی


معماری


مهندسی پمپ ها


جوشکاری قوس الکتریکی


فیلترهای صنعتی


خودآموز جوشکاری


اصول لوله کشی


تهویه مطبوع خانگی و صنعتی


راهنمای ناظران تاسیسات


ساخت در معماری


برق و کنترل تهویه مطبوع


از خاک تا خشت


تهویه صنعتی


آب و کاریز


آب فاضلاب و تصفیه


امنیت انرژی


امنیت بازار


بشکه های شوک


بحران تا بحران


دیپلماسی گاز


شناخت عمومی معماری


تاسیسات مکانیکی


مرجع جیبی صدا و تصویر


مبانی آسانسور


ابر معمار


بادگیر نماد معماری ایران


پنج گانه تهویه مطبوع


چیلر پیچی و گریز از مرکز


آشنایی با چیلر جذبی


اجزا و چرخه ی سرمایش


تهویه طبیعی


راهنمای جامع فن آوری بیومتریک


گرمایش از کف تشعشعی


مراجعات سریع


آتش ساختمان ایمنی


خودآموز انرژی خورشیدی


تاریخ معماری غرب


طراحی اقلیمی


مبادی سواد بصری


طراحی آشپزخانه


محوطه سازی


مرجع جیبی معماری


بادگیر


فرهنگ بصری معماری


طراحی بدون مرز