دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تهویه در معادن (جلد 2)


متالورژی فیزیکی : اصول و طراحی


تحلیل شکست سد


تکنولوژی پلیمرها


سازگارسازی الکترومغناطیسی


سازه های مرکب


الکترونیک قدرت


دینامیک سازه ها (جلد 2)


نقشه برداری


مهندسی حفاری


اصول نگارش مقاله های علمی فنی


تحلیل قابلیت فرآیند


مهندسی چارچوب های فلز - آلی


اندازه گیری فرکانس بالا


آب، انرژی و محیط زیست


شیشه های زیست فعال


درآمدی بر دانشگاه پایدار


اصول قالبگیری مولکولی


اصول شیمی پلیمر


کاربرد پلیمرها در پزشکی


بیومتریالها


شیمی فیزیک پلیمرها


دوره عمر سازمان


کنترل بهینه


زمین‏ شناسی‏ عمومی


گاز سنتز


مدیریت استراتژیک ایمنی


بلورشناسی در مهندسی مواد


توابع خاص در علوم و مهندسی


مروری بر صنایع نفت و گاز


ریاضیات عالی مهندسی


فتونیک (جلد 2)


تحلیل پوششی داده ها


آموزش مبانی فیزیک 2


علوم و مهندسی لاستیک ها


مدیریت بحران و پاسخ ملی


کتاب کوچک ارزش گذاری


فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP


انجماد آلیاژها (جلد 1)


روش هایی در مدل سازی ریاضی


نانو ساختارهای پلیمری


تئوری لایه مرزی


برنامه ریزی تصادفی


طراحی اجزاء ماشین (جلد2)


آموزش مبانی فیزیک 1


نقشه برداری


شبکه های هوشمند و ریزشبکه ها


مدلسازی عددی سطوح آزاد (جلد 2)


اصول و مفاهیم تولید پراکنده


ansys برای مهندسین جوش


مصالح ساختمانی


مهندسی واکنشهای شیمیایی (جلد2)


کاربرد ریاضیات در :


مشخصه یابی نانو ساختارها


فناوری تصویربرداری پزشکی


اکسید گرافن


آنتن های پلاسما


مدیریت منابع آب


الاستیسیته مهندسی


فتونیک (جلد 1)


ریز ساختار ، خواص و اجزای بتن


شیمی سبز


روش المان مرزی


ژئوشیمی سطحی


روسازی بتنی


ریسندگی مدرن


تبدیل مستقیم انرژی


زمان بندی و توالی عملیات


مبانی بیومکانیک (جلد 1)


فیزیک نساجی


کایزن


حفاظت و رله ها


مبانی شبکه های عصبی


اقتصاد مهندسی


ویژگی زلزله های حوزه نزدیک


تحلیل اطلاعات اکتشافی


اقتصاد برای همه


خدمات عمومی بر خط


هندسه منیفلد (2)


سازه های مکانیکی


تکنولوژی زغال شویی


آمار عملی در نساجی


مقدمه ای بر فرآورش لاستیک


شیمی فیزیک مواد


دینامیک سازه ها (‏‫جلد 1)


طراحی قالب های فورج


مدارهای منطقی پیشرفته


دینامیک خاک کاربردی


مدارهای پالس و دیجیتال


الکترونیک دیجیتال


متالوژی فولاد به زبان ساده


ریاضیات مهندسی


تئوری مجموعه های فازی


جبر مجرد


مبانی مهندسی برق 2


بناهای آبی


سنتز پلیمرها


میدان ها و امواج


تصفیه فاضلاب


تخریب در محیط های بیولوژیک


کنترل ‏حرکت ‏توسط DSP


آنالیز سیگنال


فرهنگ واژگان مهندسی بافت


تحلیل مدارهای الکتریکی


آزمایشگاه‏ شیمی‏ عمومی


مبانی چاه پیمایی (جلداول)


تونلسازی (جلد 2)


وضعیت آینده 2005


بازسازی معادن


مکانیک سیالات مقدماتی


نیروگاههای برقابی


کنترل کیفی برای مدیران