داستان دینی

داستان دینی

داستان دینی به آثاری اطلاق می گردد که بیانگر دیدگاه و آرا، و منعکس کننده ی مضامین کتب الهی و تاریخ پیامبران باشند. تمرکز اصلی این آثار داستانی، مسائل مربوط به مذهب و تأثیرات آن در زندگی شخصیت های داستان است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان دینی

سیذارتا


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1946

در تنگ


برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

جان کلام


برنده ی جایزه ی یادواره ی جیمز تیت بلک سال 1948

قدرت و جلال


برنده ی جایزه ی هاثورندن سال 1941

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر