ادبیات مصر

ادبیات مصر

قدمت ادبیات مصر به دوره ی تمدن باستانی این کشور بازمی گردد و یکی از کهن ترین خاستگاه های ادبی شناخته شده در جهان است. در واقع، مصر، اولین فرهنگی بود که ادبیات و کتاب را به شکلی امروز می شناسیم، توسعه و گسترش داد. ادبیات مصر را می توان به چهار دوره ی باستانی، مسیحی، اسلامی و مدرن تقسیم کرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات مصر

جنایت


برنده جایزه نوبل ادبیات

عزازیل


برنده ی جایزه ی بوکر عربی سال 2009

زنی از مصر


از کتاب های پرفروش در مصر

وراجی روی نیل


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

در برابر تخت


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

میرامار


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

حضرت والا


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

از قصر تا قصر


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

راه


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

واحه ی غروب


برنده ی جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب سال 2008

حکایت های محله ما


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر