معرفی بهترین کتاب های ادبیات مصر و رمان های ادبیات مصر
ادبیات مصر

ادبیات مصر

قدمت ادبیات مصر به دوره ی تمدن باستانی این کشور بازمی گردد و یکی از کهن ترین خاستگاه های ادبی شناخته شده در جهان است. در واقع، مصر، اولین فرهنگی بود که ادبیات و کتاب را به شکلی امروز می شناسیم، توسعه و گسترش داد. ادبیات مصر را می توان به چهار دوره ی باستانی، مسیحی، اسلامی و مدرن تقسیم کرد.

کتاب های ادبیات مصر

کتاب در برابر تخت


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب راه


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب گدا


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب حضرت والا


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب از قصر تا قصر


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب میرامار


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب حکایت های محله ما


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب وراجی روی نیل


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب واحه ی غروب


برنده ی جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب سال 2008

معرفی چند اثر
معرفی کتاب در برابر تخت
رمانی خارق العاده.
Penguin Random House
معرفی کتاب از قصر تا قصر
یک داستان خانوادگی حماسی که شاهکار محفوظ در نظر گرفته می شود.
Barnes & Noble
معرفی کتاب میرامار
داستانی جذاب و قدرتمند.
Barnes & Noble
معرفی کتاب حکایت های محله ما
رمانی پرمایه و پیچیده.
Amazon