دهه 1890 میلادی

دهه ی 1890 میلادی، دوره ای بود که موضوعاتی چون زوال قدرت های جهانی، فمینیسم، داستان های ناتورالیستی و داستان های فانتزی در آن جایگاه ویژه ای داشتند. در این دهه همچنین، ظهور فناوری چاپ در رشد و گسترش ادبیات نقش بسزایی داشت و باعث افزایش تعداد مخاطبین شد.

کتاب های دهه 1890 میلادی

کتاب ویکتوریا


کنوت هامسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1920

کتاب رازها


کنوت هامسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1920

کتاب گرسنه


کنوت هامسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1920

کتاب سرباز شکلاتی


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

کتاب نشانه چهار


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب نشان سرخ دلیری


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب تصویر دوریان گری


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خیابان نیوگراب


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب جود گمنام


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب دل تاریکی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب دراکولا


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پان


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1920

معرفی چند اثر
معرفی کتاب رازها
شاهکاری ادبی از برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات.
Barnes & Noble
معرفی کتاب ویکتوریا
تصویری شعرگونه و روانشناسانه از رنج عشق.
Barnes & Noble
معرفی کتاب گرسنه
یک شاهکار مدرنیستی.
Barnes & Noble
معرفی کتاب سرباز شکلاتی
یکی از درخشان ترین کمدی های برنارد شاو.
English Theatre
معرفی کتاب تصویر دوریان گری
تصویر دوریان گری، اثری کلاسیک است که به اندازه ی قهرمانش، در حصار زمان نیست.
Barnes & Noble
معرفی کتاب خیابان نیوگراب
ما از هیچ رمان دیگری تا این حد، درباره ی زندگی روزمره و واقعی در لندن اواخر قرن نوزده نیاموخته ایم.
Times
معرفی کتاب جود گمنام
توماس هاردی، بزرگترین نویسنده ی داستان های تراژیک در میان رمان نویسان انگلیسی است.
Virginia Woolf