داستان پیکارسک

داستان پیکارسک

واژه ی پیکارسک برگرفته از لفظ اسپانیایی پیکارو به معنی دغل (Friona) و شیّاد (Rogue) و به اصطلاح ایرانی ها، هفت خط روزگار است. شخصیّت اصلی این داستان ها معمولا آدم بی هویت و آواره ای از طبقات پایین جامعه است که به انگیزۀ ثروت اندوزی یا تجارت به سفر های طولانی می رود. خصوصیات شخصیت پردازی، ساختار روایی و بن مایه های خاص داستانی از ویژگی های ادبیات پیکارسک به حساب می آید. در این آثار معمولا طرح داستانی وجود ندارد و قصه از اپیزود های ماجرایی به هم پیوسته تشکیل می شود و معمولا تحول خاصی در شخصیت اصلی داستان روی نمی دهد.

کتاب های داستان پیکارسک

ببر سفید


برنده ی جایزه ی من بوکر سال 2008

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ببر سفید
مهیج، طوفانی، و با طنزی سیاه.
Publishers Weekly