داستان علمی

داستان علمی

داستان های علمی به داستان هایی اطلاق می شود که پایه ی اصلی شان، موضوعات مربوط به علم روز باشد. تفاوت عمده ی این گونه از داستان ها با آثار علمی تخیلی این است که داستان های علمی تخیلی معمولا به علومی که هنوز به وجود نیامده اند، می پردازد.

کتاب های داستان علمی

گنجینه کیهانی


استیون هاوکینگ از پرفروش ترین نویسندگان کتاب های علمی

انفجار بزرگ


استیون هاوکینگ از پرفروش ترین نویسندگان کتاب های علمی

دریچه ای به سوی کیهان


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب انفجار بزرگ
یک ماجراجویی جذاب.
Barnes & Noble
معرفی کتاب گنجینه کیهانی
اثری که بدون تردید، تخیل مخاطبین را به جوش و خروش خواهد آورد.
Goodreads