ادبیات نئورئالیسم

ادبیات نئورئالیسم

نئورئالیسم، جنبشی ادبی است که وام دار ادبیات ایتالیا بوده و تأثیراتی نیز از ادبیات برزیل گرفته است. این گونه از ادبیات، چه در نثر و چه در شعر، به تقبیه ناعدالتی ها و مشکلات اجتماعی می پردازد. سائل تراژیکی چون جنگ و حکومت های مستبد در به وجود آمدن و توسعه ی این گونه از ادبیات، نقش بسزایی داشتند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات نئورئالیسم

میوه های زمین


در سال ۱۹۲۰ هامسون برنده ی جایزه ی نوبل در ادبیات گردید که نگارش رمان حماسی میوه های زمین نقش زیادی در کسب این جایزه داشت

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

شش طرح داستانی که همه داستان های جهان را شکل می دهند

محققین بیش از 1700 رمان را بررسی کرده اند و در نتیجه ی این تحقیق شش نوع داستان مشخص شده اند – ولی آیا آن ها داستان های دوست داشتنی ما را هم شامل می شوند؟