شعر اسپانیایی

شعر اسپانیایی

شعر در ادبیات اسپانیا جایگاه بسیار متعالی و ویژه ای دارد و از اصلی ترین عناصر فرهنگ این کشور به حساب می آید. تاریخ شعر و شاعری در اسپانیا را می توان به چهار دوره ی اوایل قرون وسطی، اواخر قرون وسطی، شعرهای عربی و عبری، رنسانس (دوران طلایی) و مدرنیسم طبقه بندی کرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های شعر اسپانیایی

آوازهای کولی


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر