دهه 1720 میلادی

دهه 1720 میلادی

مهمترین اتفاق فرهنگی و ادبی دهه ی 1720 میلادی این بود که جاناتان سوییف نوشتن رمان سفرهای گالیور را آغاز کرد. این رمان در سال 1926 به صورت ناشناس در لندن منتشر شد و ظرف یک هفته، همه ی نسخه های موجود از آن به فروش رفت.

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر