دهه 1720 میلادی

دهه 1720 میلادی

مهمترین اتفاق فرهنگی و ادبی دهه ی 1720 میلادی این بود که جاناتان سوییف نوشتن رمان سفرهای گالیور را آغاز کرد. این رمان در سال 1926 به صورت ناشناس در لندن منتشر شد و ظرف یک هفته، همه ی نسخه های موجود از آن به فروش رفت.

کتاب های دهه 1720 میلادی

سفرهای گالیور


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سفرهای گالیور
ترکیبی درخشان از ماجراجویی، شوخی و فلسفه.
Barnes & Noble