ادبیات لبنان

ادبیات لبنان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات لبنان

رام کردن پلنگ


برنده ی جایزه ی اسکات مانکریف سال 2001

دروز بلگراد


برنده ی جایزه ی بوکر عربی سال 2012

سمرقند


برنده جایزه خانه مطبوعات فرانسه 1988

صخره تانیوس


برنده جایزه گنکور 1993

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر