ادبیات لبنان

ادبیات لبنان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات لبنان

پیامبر


یکی از کتاب هایی که بیشترین ترجمه در دنیا را داشته است

رام کردن پلنگ


برنده ی جایزه ی اسکات مانکریف سال 2001

سمرقند


برنده جایزه خانه مطبوعات فرانسه 1988

دروز بلگراد


برنده ی جایزه ی بوکر عربی سال 2012

صخره تانیوس


برنده جایزه گنکور 1993

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر