ادبیات لبنان

ادبیات لبنان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات لبنان

عقل و هستی


پست شبانه


برنده جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب سال 2019

سمرقند


برنده جایزه خانه مطبوعات فرانسه 1988

پیامبر


یکی از کتاب هایی که بیشترین ترجمه در دنیا را داشته است

رام کردن پلنگ


برنده ی جایزه ی اسکات مانکریف سال 2001

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

«جبران خلیل جبران»: صدای سخن عشق

پس از «ویلیام شکسپیر» و شاعر چینی «لائوتزو»، اثر «جبران» در سال 1923 یعنی کتاب «پیامبر»، او را به سومین نویسنده ی پرفروش در تمام اعصار تبدیل کرده است.