عشق در سینما

عشق در سینما

به قول اورسن ولز شاید این مهم ترین چالش سینما باشد: عشق را چگونه باید، اگر اصلا بتوان، روی پرده نشان داد/بازنمایی کرد؟ و یادمان باشد، اگر سینما نبود به احتمال زیاد آدم ها به شیوه دیگری معاشقه می کردند یا شاید آدم ها می بایست به فکر راه های دیگری برای آموزاندن شیوه های عشق ورزی می افتادند.

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر