مجموعه داستان های رامونا

مجموعه داستان های رامونا

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های مجموعه داستان های رامونا

رامونا و مادرش


برنده ی جایزه ی ملی کتاب آمریکا سال 1981

رامونا و پدرش


برنده ی جایزه ی Nene سال 1979

رامونای آتش پاره


برنده ی جایزه ی Nene سال 1971

رامونای شجاع شجاع


نامزد دریافت جایزه ی کتاب کالیفرنیا سال 1979

رامونای هشت ساله


نامزد دریافت جایزه ی نشان نیوبری سال 1982

رامونا همیشه راموناست


برنده ی جایزه ی Lowa سال 1987

دنیای رامونا


برنده ی جایزه ی چارلی می سیمون سال 2002

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر