ادبیات پلیسی

ادبیات پلیسی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات پلیسی

به عقب نگاه نکن


برنده جایزه ی کلید شیشه ای انجمن جنایی نویسان اسکاندیناوی سال 1997

چهره ی یک غریبه


نامزد جایزه آگاتا برای بهترین رمان سال 1990

آخرین رز کشمیری


از کتاب های برگزیده سال به انتخاب نیویورک تایمز

شمش های نقره


برنده جایزه بهترین رمان برتر باشگاه نویسندگان سال 1989

دوستان دم کلفت


برنده ی جایزه ی دگر سال 2000

خانه ای که در آن مرده بودم


برنده ی جایزه ی بین المللی پولار 2010

وردست زنبوردار


نامزد جایزه آگاتا کریستی

پرونده خدمتکار مفقود


از کتاب های پرفروش در انگلیس

مزرعه ی کوزه گر


برنده ی جایزه دشنه ی بین المللی انجمن نویسندگان ادبیات جنایی سال 2012

سکوت قبر


برنده جایزه دگر 2005

دروازه راشومون


از مجموعه داستان های کهن ژاپنی

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر