کتاب آشنایی با ژنتیک کمی

Introduction to quantitative genetics
کد کتاب : 109899
مترجم :
شابک : 978-9640108802
تعداد صفحه : 550
سال انتشار شمسی : 1392
سال انتشار میلادی : 1960
نوع جلد : شومیز
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب آشنایی با ژنتیک کمی اثر د س فالکونر

ساخت ژنتیکی یک جمعیت تغییرات فراوانی ژنی جمعیتهای کوچک: I. فراوانی ژنی تحت شرایط ساده شده جمعیتهای کوچک: II. شرایط کمتر ساده شده جمعیتهای کوچک: III: جمعیتهای شجره دار. درون زادآوری نزدیک تغییرات پیوسته ارزشها و میانگینها واریانس شباهت بین خویشاوندان وراثت پذیری گزینش: I. پاسخ و پیش بینی آن گزینش: II. نتایج آزمایشها گزینش: III. اطلاعات از خویشاوندان درون زادآوری و دگرزادآوری درون زادآوری و دگرزادآوری درون زادآوری و دگرزادآوری مقیاس صفات آستانه دار صفات همبسته صفات کمی در شرایط گزینش طبیعی

کتاب آشنایی با ژنتیک کمی

دسته بندی های کتاب آشنایی با ژنتیک کمی