افسانه های ایرانی (جلد ۱)

Iranian legends
افسانه های پریان

مشخصات افسانه های ایرانی (جلد ۱)
شابک : 978-9644081705
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 680
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 24 مهر

Iranian legends

مشخصات افسانه های ایرانی (جلد 2)
شابک : 978-9644082320
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 683
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 24 مهر

Iranian legends

مشخصات افسانه های ایرانی (جلد 3)
شابک : 978-9644082603
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 676
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 25 مهر

Iranian legends

مشخصات افسانه های ایرانی (جلد 4)
شابک : 978-9644082658
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 684
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 24 مهر

Iranian legends
افسانه های پهلوانان ، عیاران ، رندان

مشخصات افسانه های ایرانی (جلد 5)
شابک : 978-9644053075
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 734
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 مهر

Iranian legends
افسانه های پهلوانان ، عیاران ، رندان

مشخصات افسانه های ایرانی (جلد 6)
شابک : 978-9644053082
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 747
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 مهر

Iranian legends
افسانه های فانتزی و تمثیلی

مشخصات افسانه های ایرانی (جلد 7)
شابک : 978-9644084621
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 575
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 مهر

معرفی کتاب افسانه های ایرانی (جلد ۱) اثر محمد قاسم زاده

فرهنگ ایرانی زادگاه برخی افسانه های کهن جهان است. اگر افسانه ای در این سرزمین زاده نشده باشد، بی شک در گذر از فرهنگ ایران همراه خود را به سوی سرزمین های دیگر باز کرده است. ایران واسطه ی میان هند و نقاط غربی و در گونه گونی و شباهت افسانه ها نقشی موثر داشته. طیف وسیع افسانه ها در ایران، میراث گرانقدر در فرهنگ ماست.

کتاب افسانه های ایرانی (جلد ۱)

دسته بندی های کتاب افسانه های ایرانی (جلد ۱)