کتاب بیوشیمی برای پرستار

Biochemistry for nurse
کد کتاب : 126160
شابک : 978-9644090264
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 203
سال انتشار شمسی : 1388
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 20
زودترین زمان ارسال : 30 تیر

معرفی کتاب بیوشیمی برای پرستار اثر مجموعه ی نویسندگان

فصل اول: شیمی عمومی
فصل دوم: قندها
فصل سوم: چربیها
فصل چهارم: اسیدهای آمینه
فصل پنجم: آنزیمها
فصل ششم: نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
فصل هفتم: ویتامین ها و خواص کوآنزیمی آنها
فصل هشتم: بیوانرژی
فصل نهم: متابولیسم قندها
فصل دهم: متابولیک چربی ها
فصل یازدهم: متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار
فصل دوازدهم: همبستگی متابولیسم قندها،لیپیدها و پروتئینها
فصل سیزدهم: هورمون ها
فصل چهاردهم: انتقال صفات ژنتیکی و بیوسنتز پروتئین ها
فصل پانزدهم: اختلالات متابولیکی
فصل شانزدهم: بیوشیمی خون
فصل هفدهم: بیوشیمی ادرار

کتاب بیوشیمی برای پرستار