کتاب مسکوی کوچک افغانستان

Little Moscow of Afghanistan
کد کتاب : 127409
شابک : ‏‫‭978-6000353940‬‬
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 232
سال انتشار شمسی : 1402
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 1 اردیبهشت

معرفی کتاب مسکوی کوچک افغانستان اثر معصومه حلیمی

جرئت کردم و شانه های پدرم را گرفتم و از زمین بلندش کردم. خونش به سمت سنگفرشهای کوچه راه پیدا کرده بود و با تکان دادن من دوباره جهیدن گرفت. مادر شوهرم که حال نزار مرا دید، پاهای پدرم را گرفت و هر دو کشان کشان جنازه را به حیاط خانه بردیم. همسر و برادر شوهرم را هم به همین منوال بردیم حیاط و کنار یکدیگر رو به قبله خواباندیم. مادر شوهرم که با سوز میگریست. از پر چادرش چند تکه پارچه جر داد و فک و انگشتان پسرهای جوانش را بست. نوبت که به پدرم رسید نگاهم کرد و پارچه ها را سمتم گرفت. از پشت پرده اشک نگاهش کردم چشمانش کاسه خون شده بود و موهایش از دو طرف چادرش بیرون زده بود. سرم را تکان دادم و گریه‌ام بیشتر شد. فهمید طاقتش را ندارم خودش فک و نوک پاهای پدرم را بست.

(برگرفته از متن ناشر)

کتاب مسکوی کوچک افغانستان