کتاب خط سوم

Third line

  • قیمت : 120,000 تومان

  • تمام شد ، اما میاریمش 😏
  • انتشارات: عطائی عطائی
    نویسنده: محمدحسین ناصرالدین صاحب الزمانی
مشخصات کتاب خط سوم
شابک : 978-9643130084
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 878
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 24
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب خط سوم اثر محمدحسین ناصرالدین صاحب الزمانی

خط سوم عنوان کتابی است اثر دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی دربارهٔ شخصیت، سخنان و اندیشه شمس تبریزی.

عنوان کتاب برگرفته از سخنی معروف از شمس تبریزی است به این صورت
"گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز! گفتم: تفسیر ما چنان است که می دانید! نی از محمد و نی از خدا! این «من» نیز منکر می شود مرا! می گویمش: چون منکری، رها کن، برو! ما را چه صداع (دردسر) می دهی؟! می گوید: نی! نروم!... سخن من فهم نمی کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر! یکی را هم او خواندی هم غیر! یکی نه او خواندی نه غیر او! آن [خط سوم] منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من!"[۱]
تعبیر اصطلاح واره «خط سوم»، در اصل متن نقل شده از شمس تبریزی، نیامده است. لیکن، مولف با توجه بر تأکید صریح عدد سه در جمله «آن خطاط، سه گونه خط نوشتی»، در ضمن دو قلاب که حاکی از افزودن بر اصل متن است، نتیجه گرفته که پیامد آشکار منطقی و دستوری «آن منم» عبارتست از: » آن [خط سوم] منم» و به استناد همین دریافت، عنوان کتاب خود را «خط سوم» قرار داده است.

کتاب خط سوم

دسته بندی های کتاب خط سوم
قسمت هایی از کتاب خط سوم (لذت متن)
... آن خطاط سه گونه خط نوشتی: ـ یکی او خواندی، لا غیر. ـ یکی را هم او خواندی هم غیر. ـ یکی نه او خواندی، نه غیر او! آن خط سوم منم بعضی خطاط را خود شمس می دانند. چنان که خودش هم گفته که سخنش از نوع سوم است. اما تعبیر بسیار زیباتری داریم که می گوید این جملات فلسفه آفرینش را از دیدگاه شمس بیان می کنند: خطاط خداوند متعال است. خط اول آفرینش ملایک است که فقط خود او به سر آن آگاه است. خط دوم آفرینش حیوانات است که سری در کار نیست و همه از چند و چون آن آگاهند. خط سوم آفرینشی است که به حال خود رها شده تا راه خود برود. آفرینشی که نه خالق درباره آن نظر می دهد و نه غیر خالق (نفی جبر در اعمال) آن خط سوم وجود شریف انسانی است. این خط سوم را یک وصف تمثیلی دانسته اند که شمس آن را چنان عنوان کنایه آمیزی، برای شخصیت پیچیده خود بر گزیده است. او خود را چنان خطی معرفی می کند که نه خطاط می تواند آن را بخواند و نه هم کس دیگری. شمس در این گفتار کوتاه در حقیقت مسیر سلوک روحانی خویش را تشریح می کند و آن را برای مولانا تشریح می کند و از او می خواهد تا این مسیر را طی کند. شمس در قصه آن خطاط بااین سه نوع خط به گونه ای نمادین خواسته است تا سه مرحله از سلوک عارفانه را تشریح کند. آن خطاط سه گونه خط می نویسد : یکی چنان است که خود می خواند و دیگران هم می توانند بخوانند و این خط را رمزی از حال زاهد صوفی دانسته اندکه هم دیگران او را از ظاهر حالش می شناسند و هم خود اومی داند که سیرت و احوالش در چیست. خط دوم را دیگران نمی توانند بخوانند؛ ولی خطاط میخواند و این رمز حال صوفی متوّحد است که دیگران ازسر حال او آگاهی ندارند ؛ ولی او خود باخبر از حال خویشتن است. خط سوم به گونه یی است که نه دیگران آن را می توانند بخوانند و نه هم خطاط می تواند خواند. این رمز حال صوفی مستور است. دیگران از حال او بی خبر اند، برای آن که حال او درهالهء غیرت پنهان است. بنا براین کسی نمی تواند حال او را بشناسد و خود او نیز به سبب آن که از خودی آن طرف افتاده است از حال خود خبری ندارد.