کتاب مدرنیته، شبهه و دموکراسی

Modernity
(بر مبنای یک بررسی موردی درباره حزب توده ایران از آغاز تا سال 1378)
کد کتاب : 18549
شابک : 978-9648897364
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 504
سال انتشار شمسی : 1386
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 8 مهر

معرفی کتاب مدرنیته، شبهه و دموکراسی اثر اصغر شیرازی

تلاقی جامعه ی ایران با دنیای مدرن و تاثیرات این تلاقی بر وجوه مختلف زندگی ایرانیان، همواره موضوع گفتمان پرتنش و بادوامی در میان روشنفکران و جامعه شناسان ایرانی بوده است و هنوز هم ادامه دارد. یکی از موضوعات مرکزی این گفتمان مساله ی تاثیر این تلاقی بر اندیشه و رفتار روشنفکران ایران بوده است. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر شرکت در این گفتمان از طریق بررسی شبهات نظری حاصل از این تلاقی و اشتباهات عملی ناشی از این شبهات است. در بررسی شبهات نظری توجه این کار بر تصورات روشنفکران سیاسی ایران از جامعه ی ایران و دنیای مدرن از یک سو و هدف ها و استراتژی های سیاسی و اقتصادی آن ها از سوی دیگر متمرکز شده است. در بررسی اشتباهات عملی بیش تر آن بخش از این اشتباهات در مرکز توجه قرار داد که بر روند دموکراتیک شدن جامعه ی ایرانی تاثیرگذار بوده است. موضوع اصلی کتاب حاضر، بررسی موردی حزب توده، در پیوند با مدرنیته و شبهه است. هدف نویسنده در کتاب شرح تاریخ حزب توده و یا نقد آن تنها از یک منظر سیاسی نیست، بلکه دیدگاه دیگری برای این نقد پیشنهاد شده است. این دیدگاه بر این فرض نهاده شده است که نظریات و فعالیت های حزب توده و شبهات و اشتباهات محتمل در این دو امر را نمی توان به حد کافی تحلیل کرد، مگر آن که این کار را در پرتوی رویارویی دو نوع تمدن مدرن و پیش مدرن، تمدن دنیای جدید و تمدن سنتی ایرانی نیز، انجام داد.

کتاب مدرنیته، شبهه و دموکراسی

دسته بندی های کتاب مدرنیته، شبهه و دموکراسی