کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران

Iran's political economy
از دهه 1340 تا 1395
کد کتاب : 34917
شابک : 978-9642071517
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 568
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 11 آبان

معرفی کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران اثر محمد رحمان زاده هروی

چندو چون وچرایی دگرگونی های اقتصادی ایران در 50 سال گذشته،یکی از پرسش ها و نگرانی های بسیاری ازکنشگران، نخبگان، برنامه ریزان و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور است. پرسش از این رو که هنوز بسیاری به درستی نمی دانند که چه شده است که اقتصاد کشور در گذر 50 سال گذشته به شرایط ناخوشایند کنونی رسیده است..چه شده است که از سودای تبدیل شدن به ژاپن خاورمیانه، اکنون ناگریز است با عربستان و امارت رقابت کند،و نه تنها ژاپن نشده که کره هم از آن پیشی گرفته است.ن گرانی نیز از این رو که روشن نیست ایرانیان در آینده دور و نزدیک،در کدامین سپهر اقتصادی و چگونه زندگی خواهند کرد.در پاسخ به این پرسش،البته تاکنون کتاب ها و گفتار نامه ها،(مقاله)های بسیاری از سوی دیگران نوشته شده است.اما به چند دلیل این نوشته ها کمتر توانسته است پاسخی بسنده در پی داشته باشد،و یا دست کم من چنین می پندارم.کهنه شدن داده ها،کهنگی پارادایم ها و پیش فرضهای پژوهش و تحلیل،دستوری یا تبلیغی بودن نوشته و مانند آن،می تواند بخشی از دلیل این ناکامی باشد.در پی یافتن پاسخی به این پرسش ها و نگرانی ها و دست کم برای دل خویش،من دست به نگارش این کتاب زده ام تا شاید هم بتوانم اندکی از تشنگی خود به دانستن چندو چون این دگرگونی ها بکاهم،و هم شاید کمی از تشنگی دیگران در این زمینه بکاهم.برخی پژهش های تاریخ اقتصادی کشور در کما بیش دو سده گذشته،آمارهای رسمی کشور مانند گزارش های مرکز آمار یا بانک مرکزی و دیگر نهادهای رسمی کشور مانند گزرارش های مرکز آمار یابانک مرکزی و دیگر نهادهای رسمی در 50 سال گذشته و برخی آمارهای بین امللی،و نیز پیشینه بیش از 40 سال مدیریت و مشاوره در بنگاهها تولیدی اقتصادی،دست مایه من برای نگارش این کتاب بوده است.با ساماندهی این اطلاعات در 160 جدول،تلاش کرده ام روند دست آوردها و فرصت های از دست رفته 50 سال گذشته را از دیدی خود به خواننده پیشکش کنم،و فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی پیش روی کشور را به نمایش گذارم.اگر حتی به اندازه سر سوزنی در این کار کامیاب شده باشم بسی خرسندم، و چشم به راه راهنمایی های بیشتر از سوی خوانندگان کتاب هستم.

کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران