اقتصادی

اقتصادی

آثار مربوط به حوزه ی اقتصاد به علم اجتماعی تولید، توزیع و مصرف پول، کالا و خدمات در جامعه می پردازند. این گونه کتاب ها علاوه بر این، رفتارها و تعاملات عوامل اقتصادی و چگونگی کارکرد این عوامل را تشریح می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های اقتصادی

انقلاب شبکه های اجتماعی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

واقع نگری


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

وارن بافت ۱۲۵ اصل موفقیت


۱۲۵ اصل موفقیت در زندگی ، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

100 قانون طلایی برای کسب ثروت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

سرمایه در سده بیست و یکم


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

حکایت دولت و فرزانگی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

دید اقتصادی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

جهان در 2050


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

سرمایه


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

تغییر مسیر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

گلوله برفی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر