کتاب به سوی یادگیری برخط

Moving to Online
(الکترونیکی)، (گذار از تدریس سنتی و راهبردهای ارتباطی آن)
کد کتاب : 18795
مترجم : فریده مشایخ
عباس بازرگان
شابک : 978-9643290870
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 224
سال انتشار شمسی : 1388
سال انتشار میلادی : 2001
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 17 تیر

معرفی کتاب به سوی یادگیری برخط اثر مجموعه ی نویسندگان

"با مطالعه این کتاب.... می توان به تحول مفهوم یادگیری پی برد و با کاربرد انواع روش های تعاملی در فرایند یاددهی _ یادگیری آشنا شد. همچنین به نحوه انتخاب روش مناسب یادگیری الکترونیکی برای نیل به هدف های یادگیری گوناگون دست یافت... رویکرد یادگیری الکترونیکی به همراه خود پارادایم جدیدی را نوید می دهد. در این پارادایم، "انتقال دانش" از طریق معلم و کتاب با تاکید بر حافظه، تکرار و پاداش (نمره قبولی) جای خود را به "ساختن دانش" از طریق یادگیری عمقی (تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و...) می دهد. مباحث کتاب عبارت اند از: "اطلاعت کلی"، "یادگیری بر خط: دیدگاه تاریخی"، "گذار از تدریس سنتی به تدریس بر خط"، "آسان سازی یادگیری بر خط"، "عرضه محتوا: سخنرانی"، "عرضه محتوا: نمایش تجربی"، "عرضه محتوا: میزگرد"، "روش تعاملی: بحث گروهی"، "روش تعاملی: پرسش گری"، "روش کاربردی: ایفای _ نقش"، "روش کاربردی: مطالعه موردی" و "روش کاربردی: شبیه سازی".

کتاب به سوی یادگیری برخط

دسته بندی های کتاب به سوی یادگیری برخط