کتاب در جستجوی ذوالقرنین

Dhu al-Qarnayn in the Qur'an
گیلگمش ،کوروش و اسکندر در کتیبه های سومری و بابلی، تواریخ یونانی و میراث ادیان
کد کتاب : 27909
شابک : 978-0050605844
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 320
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 19 مرداد

معرفی کتاب در جستجوی ذوالقرنین اثر احسان روحی

در کتاب حاضر سعی شده است تا ملاک های جامعی برای مطالعات تطبیقی از این دست ارائه شود و بدین سان نیازی نخواهد بود که تمامی گزینه هایی را که از سوی ارباب تفسیر به عنوان ذوالقرنین معرفی شده اند یک به یک مورد نقد قرار داد. چراکه پس از ارائه مباحث مرتبط با کوروش، خواننده قادر خواهد بود، خود صحت و یا بطلان سایر نظریات را نیز ارزیابی کند. در بخش دوم کتاب به تعدادی از روایات وارده در باب قصص ذی القرنین اشاره شده و گزاره هایی که ائمه ما در ارتباط با این شخصیت قرآنی بیان نموده اند، موردبررسی قرار می گیرد. در بخش سوم، با استناد به مطالب مذکور در قرآن و روایات و با تکیه بر توصیفات جامعی که ائمه ما در رابطه با ویژگی های شخصیتی ذوالقرنین، مقطع زمانی زندگی او و وقایع مهم دوران حیاتش بیان نموده اند، مابازایی برای ذوالقرنین معرفی می شود. درنهایت در بخش چهارم کتاب، مولف آثار و اخبار مذهبی اهل کتاب را موردمطالعه قرار داده و دیدگاه ایشان در رابطه با ذوالقرنین را ارزیابی می کند.

کتاب در جستجوی ذوالقرنین

احسان روحی
احسان روحي متولد سال 1362 ، نویسنده ی معاصر ایرانی می باشد.
دسته بندی های کتاب در جستجوی ذوالقرنین