کتاب معیارهای اخلاقی در دیدگاه سعدی

Saadi
کد کتاب : 35741
شابک : 978-6001212550
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 295
سال انتشار شمسی : 1390
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 10 مرداد

معرفی کتاب معیارهای اخلاقی در دیدگاه سعدی اثر نائومی شیمیزو

موضوع این کتاب، بررسی دیدگاه ها و آرای «سعدی» دربارة اخلاق است. هدف از تدوین کتاب حاضر، شناخت احساسات و افکار واقعی مردم کشورهای اسلامی در زندگی روزمره، کسب آگاهی از مشکلات و نحوة برخورد این مردم با مشکلات از طریق بررسی افکار «سعدی» است. نویسندة ژاپنی این اثر، تحت تأثیر آیین اخلاقی ایرانیان در پیش و پس از اسلام در نوشتار خویش می کوشد که نخست، مفهوم اخلاق و حکمت اخلاقی را از منظر فرهنگ های گوناگون بررسی رده و سپس معیارهای اخلاقی را از دیدگاه «سعدی» مطالعه نموده است. وی در این راستا، تاریخچة دقیقی از اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران «سعدی» را بیان کرده و ضمن معرّفی این شخصیت با توجّه به نگاشته ها و سروده های وی با تأکید بر «بوستان» و «گلستان» عقاید «سعدی» را دربارة اخلاق پادشاه، مأموران پادشاهان، دانشمندان و خردمندان، عارفان و درویشان و مردم عالی شرح داده است. سپس اهمیت پند و اندرز، شرایط اندرز دهی و امر به معروف را از دیدگاه این شاعر جهانی بیان کرده است.

کتاب معیارهای اخلاقی در دیدگاه سعدی