کتاب فرامرز نامه بزرگ

Faramarz nameh-ye Bozorg
از سراینده ای ناشناس در اواخر قرن پنجم هجری
کد کتاب : 41653
شابک : 978-9643727772
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 480
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 28 تیر

معرفی کتاب فرامرز نامه بزرگ اثر مجموعه ی نویسندگان

"فرامرزنامه" یک منظومه حماسی است که در آن زندگانی، ماجراها و جنگ‌های فرامرز پسر رستم به پیروی از شاهنامه فردوسی سروده شده است. این منظومه از دو نظر بسیار اهمیت دارد؛ یکی به لحاظ زبانی که معتبرترین منابع از قرن پنجم و ششم هجری را به‌دلیل بازماندگی خود در اختیار دارد و دیگری به لحاظ محتوایی که در خود انبوهی از روایات حماسی کهن مربوط به خاندان رستم را جای داده است.

این کتاب با دیباچه‌ای ستایش‌بخش از خداوند و خرد آغاز می‌شود و سپس صحنه‌ای از شاهنامه تصویر می‌کند؛ در این صحنه، کیخسرو با نامداران ایرانی از جمله رستم، گودرز، طوس، گیو و دیگر شخصیت‌ها حاضر هستند و درباره کین سیاوخش و افراسیاب که پدر او را کشته و ایران را ویران کرده است، صحبت می‌کنند. پس گودرز برای مقابله با پیران به ختن می‌روید و اشکش به خوارزم برای جنگ با شیده پسر افراسیاب و لهراسپ به غور می‌رود.

رستم به کیخسرو می‌گوید که در مرز زابلستان سرزمینی به نام خرگاه وجود دارد که از زمان منچهر ایرانیان تحت فرماندهی بوده است. اما اکنون با کاهش توان و فرّه کیکاوس، تورانیان آن منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، کیخسرو فرمان می‌دهد که فرامرز به همراه لشکر به خرگاه و هندوستان بروید و هر جایی که به تسخیر می‌رسد، فرمانروای آن منطقه شود. فرامرز با لشکر به خرگاه سوار می‌شود و از این نقطه به بعد، داستان درباره فرامرز، عشق او و حکومت بر هندوستان ادامه پیدا می‌کند.

کتاب فرامرز نامه بزرگ

قسمت هایی از کتاب فرامرز نامه بزرگ (لذت متن)
از دیرباز که روایات مربوط به خاندان های بزرگ ایرانشهر با روایات کیانی درآمیخت، اعضای دو خاندان نقش مهمی در تکوین و گسترش این روایات بر عهده داشتند: یکی خاندان کارن به رهبری گودرز و دیگری خاندان سکایی رستم. بخش مرسوم به پهلوانی شاهنامه پر است از پهلوانی های اعضای این دو خاندان در جنگ ها و لشکرکشی های گوناگون بر ضد دشمنان ایرانشهر. از میان این دو خاندان، پهلوانان خاندان رستم، چه در شاهنامه و چه در بیرون از شاهنامه نقش پررنگ تری بر عهده داشتند؛ به ویژه سام، پسرش زال و رستم نامدار پسر زال و فرامرز پسر ستم.