کتاب شیوه های عملی مطالعات اجتماعی

Practical methods of social studies
(روش تحقیق کمی و کیفی)
کد کتاب : 67164
شابک : 978-9640362693
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 588
سال انتشار شمسی : 1391
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب شیوه های عملی مطالعات اجتماعی اثر مهدی طالب

کتاب حاضر با تاکید بر مطالعات اجتماعی، ذیل هفت فصل برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی فراهم آمده است .نگارنده در فصل نخست ضمن به دست دادن تعریفی از مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تفاوت‌های آن دو را برمی‌شمارد، همچنین انواع مطالعات اجتماعی را براساس اهداف، چارچوب، نوع متغیر و موضوع شرح می‌دهد .در فصل دوم، هفت مرحله اساسی مطالعه اجتماعی یعنی :پرسش آغازی، مطالعات اکتشافی، طرح نظری مسئله تحقیق، ساختن مدل تحلیلی، مشاهده، تحلیل اطلاعات، و نتیجه‌گیری براساس مراحل ذکر شده از سوی ریمون کیوی به اختصار تشریح می‌گردد .در فصل سوم نحوه و مراحل تهیه طرح مطالعه (طرح، اهمیت موضوع، ساخت چارچوب نظری، تعیین اهداف کلی، ساخت متغیرها، تعیین جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری) به گونه آموزشی بیان می‌شود .در فصل چهارم، با عنایت به ویژگی‌های جامعه شناختی ایران، جنبه‌های کاربردی شیوه‌های مختلف مطالعه اجتماعی با عنایت به ویژگی‌های جامعه شناختی بررسی و ارزیابی شده است .فصل پنجم شامل مباحثی در زمینه مراحل گردآوری داده‌هاست .فصل ششم به مرحله استخراج و تحلیل داده‌ها و فصل هفتم به مراحل تدوین و تنظیم گزارش نهایی اختصاص یافته است .

کتاب شیوه های عملی مطالعات اجتماعی

مهدی طالب
دکتر طالب، متولد سال 1324 نهاوند بود و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه میرال فرانسه و نیز در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه دانیل فوشه-میرال تولوز فرانسه و دکتری خود را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه میرال فرانسه اخذ نمود.وی پس از بازگشت به ایران با وجود تمام مسئولیت‌هایی که در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وزارت مسکن و شهرسازی و غیره داشت، هیچ گاه سنگر دانشگاه را ترک نکرد و به مدت 45 سال و تا واپسین روزهای...
دسته بندی های کتاب شیوه های عملی مطالعات اجتماعی