بازی کارتی شب مافیا به روایتی سیاه (اکسپنشن سیاه)

BLACK EXPANSION
کد محصول : 67540
زودترین زمان ارسال : 16 آذر
زبان بازی : فارسی
درجه دشواری : متوسط

معرفی بازی کارتی شب مافیا به روایتی سیاه (اکسپنشن سیاه)

اکسپنشن بازی چیه؟

این بسته به همراه بازی اصلی استفاده میشه و برای جذاب تر کردن بازی خیلی کارایی داره.

توی این اکسپنشن بازی مافیا شخصیت هایی به نام نایب و شیطان صفت به تیم مستقل اضافه شده، که گروه مستقل رو قدرتمند تر میکنه. به تیم شهروند و مافیا هم توجه ویژه ای شده و شخصیت های شاه کش،سیاه زخم، نخبه،افشاگر،صبا و افیون هم به تیم مافیا و شهروند اضافه شده.

محتویات: 8 کارت شخصیت شاه کش، سیاه زخم،نخبه، افشاگر، صبا، افیون،نایب و شیطان صفت، 1 کارت آینه، 1 کارت سر صحبت جدید، 2 کارت حرکت آخر که عبارتند از شب مافیایی و تسخیر روح.

بازی کارتی شب مافیا به روایتی سیاه (اکسپنشن سیاه)

دسته بندی های بازی کارتی شب مافیا به روایتی سیاه (اکسپنشن سیاه)