کاریبا

KARIBA
  • 100,000 تومان
  • تمام شد ، اما میاریمش 😏
کد محصول : 82720
زودترین زمان ارسال : ---
ابعاد : 11*6.5*3
زبان بازی : فارسی
درجه دشواری : ساده
زمان تقریبی : 15 دقیقه

معرفی کاریبا

آفریقا گرم و آب کم‌یاب است. حیوانات می‌خواهند آبشخوری پیدا کنند تا گلویشان را تازه کنند. البته هر کدام از حیوانات می‌خواهند زودتر از دیگری به آب برسند و در نتیجه فیل، کرگدن را فراری می‌دهد و کرگدن موش را.
اما همه‌ی ما می‌دانیم که فیل‌ها از موش می‌ترسند پس موش کوچک هم فیل را فراری می‌دهد.

کاریبا