بازی کارتی شب مافیا بسته شهروندی (اکسپنشن شهروندی)

CITIZEN EXPANSION
کد محصول : 67564
زودترین زمان ارسال : 16 آذر
زبان بازی : فارسی
درجه دشواری : متوسط
زمان تقریبی : بیشتر از 1 ساعت

معرفی بازی کارتی شب مافیا بسته شهروندی (اکسپنشن شهروندی)

نسخه اکسپنشن بازی مافیا برای تنوع بیشتر و داشتن سناریوهای جدید طراحی و عرضه میشه و به تنهایی قابل استفاده نیست.از نقش های موجود به بازی اصلی اضافه کنید و از هیجان بیشتر لذت ببرین.

سناریو شهروند برای تقویت گروه شهروند در برابر مافیا و نقش های مستقل کارایی داره،پس اگه توی بازیتون دیدین که گروه شهر نیاز به کمک داره و بردشون سخت شده از این اکسپنشن استفاده کنین.

نقش های اضافه شده در اکسپنشن شهروند شامل : کاراگاه ویژه،راوی و هوادار.

محتویات: 3 کارت شخصیت، 1 کارت شهروندی، 1 کارت مافیایی، 1 کارت نماینده شهر،4کارت حرکت آخر که عبارتند از: “مافیای بادآورده ، حذف یا حقیقت، مافیا + و زد وخورد.

بازی کارتی شب مافیا بسته شهروندی (اکسپنشن شهروندی)