کتاب دین و نوسازی

Din Va Nosazi
کد کتاب : 77418
شابک : 978-6008405443
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 443
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 22 خرداد

معرفی کتاب دین و نوسازی اثر نسیم نعمتی زاده

کتاب پیش رو پژوهشی است که با هدف بررسی تطبیقی نسبت دین و نوسازی در ایران و مالزی» انجام شده است. برای آسان‌تر شدن مطالعه‌ی کتاب برای خوانندگان توضیحاتی در خصوص نحوه سازماندهی و فصل بندی آن ارائه می‌دهیم. کتاب با محور قرار دادن بحث‌های نوسازی و دین، دو کشور ایران و مالزی را مورد بررسی قرار داده است. در فصل اول تحت عنوان مدخل بحث به شرح و بیان مسأله پرداخته‌ایم و در فصل دوم کوشیده‌ایم تا آثاری را که پیش از این به نسبت دین و نوسازی پرداخته اند، به نحو انتقادی و به اجمال مرور کرده، برخی آثار مختلف مرتبط با موضوع را دسته بندی و تشریح کنیم و زمینه‌های تئوریک تحقیق را روشن سازیم. بر همین اساس کوشیده‌ایم با مفاهیم دیالکتیک خنثی‌سازی و حصارهای دینی، و توانمندسازی سلبی و ایجابی دین آشنا شویم و به بیان فرضیات اثر بپردازیم. در فصل سوم با بحثی در باب روش و تعاریف مفاهیم ذیربط، راه را برای تجزیه و تحلیل بیشتر می‌گشاییم. در ادامه همین فصل با تحلیل تاریخ ایران معاصر (سه دوره قاجار، پهلوی اول و دوم) و تاریخ معاصر مالزی (سه دوره استعمار، استقلال، و دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد) بحث را بسط داده و نقش سازمان‌های دینی را در روند نوسازی این کشورها بررسی می‌کنیم. در فصل چهارم کتاب ضمن وارسی فرضیات، چگونگی فرآیند مدرنیزاسیون در این دو کشور بررسی می‌شود و در نهایت در فصل پنجم نتایج کار بیان شده است و...

کتاب دین و نوسازی

دسته بندی های کتاب دین و نوسازی