آلبوم موسیقی نی نوازی ردیف استاد عبدالله دوامی

The Ney Interpretation
کد محصول : 79208
نوازنده :
زودترین زمان ارسال : 5 اردیبهشت
نوع رسانه : CD
تعداد حلقه : 3
نوع بسته بندی : قاب شیشه ای
زبان اثر : فارسی

معرفی آلبوم موسیقی نی نوازی ردیف استاد عبدالله دوامی

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور از ردیف استاد عبدالله دوامی بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.

آلبوم موسیقی نی نوازی ردیف استاد عبدالله دوامی

دسته بندی های آلبوم موسیقی نی نوازی ردیف استاد عبدالله دوامی