کتاب قصه های قشنگ و قدیمی 1

Ghessehaye Ghadimi
12 قصه از شاهنامه (16*16)
کد کتاب : 90077
شابک : 978-6000806088
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 156
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 4
Ghessehaye Ghadimi
6 قصه از بوستان سعدی (16*16)
کد کتاب : 90081
شابک : 978-6000806477
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 96
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 2
Ghessehaye Ghadimi
10 قصه از هزار و یک شب (16*16)
کد کتاب : 90079
شابک : 978-6000806071
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 132
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 3
Ghessehaye Ghadimi
12 قصه ازپروین اعتصامی (16*16)
کد کتاب : 90080
شابک : 978-6000806460
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 156
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 8
Ghessehaye Ghadimi
10 قصه از جوامع الحکایات محمد عوفی (16*16)
کد کتاب : 90085
شابک : 978-6000807856
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 131
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 9
Ghessehaye Ghadimi
6 قصه از گلستان سعدی (16*16)
کد کتاب : 90086
شابک : 978-6000807863
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 96
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 10
Ghessehaye Ghadimi
12 قصه از قابوس نامه (16*16)
کد کتاب : 90088
شابک : 978-6000807870
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 156
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 11
Ghessehaye Ghadimi
12 قصه از سیاست نامه (16*16)
کد کتاب : 90089
شابک : 978-6000807887
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 178
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 13
Ghessehaye Ghadimi
10 قصه از مرزبان نامه (16*16)
کد کتاب : 90091
شابک : 978-6000807900
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 131
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 7
Ghessehaye Ghadimi
12 قصه از تذکره الاولیا (16*16)
کد کتاب : 90083
شابک : 978-6000807849
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 178
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 15
Ghessehaye Ghadimi
12 قصه از زندگی خواجه نصیر طوسی (16*16)
کد کتاب : 90092
شابک : 978-6000809850
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 156
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 16
Ghessehaye Ghadimi
12 قصه از کیمیای سعادت (16*16)
کد کتاب : 90093
شابک : 978-6000812805
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 179
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 17
Ghessehaye Ghadimi
10 قصه از کلیله و دمنه (16*16)
کد کتاب : 90094
شابک : 978-9645369604
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 120
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 11
زودترین زمان ارسال : 12 آذر

قصه های قشنگ و قدیمی 18
Ghessehaye Ghadimi
13 قصه از کلیله و دمنه (16*16)
کد کتاب : 90096
شابک : 978-6000814977
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 108
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 آذر
حسین فتاحی
حسین فتاحی متولد ١٣٣٦ یزد، دارای مدرک کارشناسی در رشته حسابداری است. فتاحی در سه حوزه تألیف، ترجمه و بازنویسی آثار کلاسیک فارسی برای کودکان و نوجوانان آثار متعددی منتشر کرده که «آتش در خرمن» و «پسران جزیره» در زمینه ادبیات پایداری است و «عشق سالهای جنگ» رمان دیگر او از سوی نشر قدیانی تاکنون شش بار تجدید چاپ شده است.«مدرسه انقلاب» ،«کودک و توفان» ، «امیرکوچولوی هشتم» و بازنویسی «قصه‌های شاهنامه» و «س...