کتاب تحلیل سازگاری ، تداخل و تهدیدات الکترومغناطیسی در سامانه های مخابراتی

Electromagnetic
کد کتاب : 97307
شابک : 978-9644637476
تعداد صفحه : 552
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 13 خرداد
ایاز قربانی
ایاز قربانی ، متولد 1337 ، . استاد دانشکده مهندسی برق گروه آموزشی مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
دسته بندی های کتاب تحلیل سازگاری ، تداخل و تهدیدات الکترومغناطیسی در سامانه های مخابراتی