ابونصر محمدبن محمد فارابی نویسنده کتاب تلخیص نوامیس افلاطوندر صورت عدم هدایت خودکار ، با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه‌ی مورد نظر هدایت می شوید