جوردی سییررا آی فبرا

جوردی سییررا آی فبرا

جوردی سییررا آی فبرا (بارسلونا، 26 ژوئیه 1947) نویسنده اسپانیایی است. ازآثار او در ادبیات کودک و نوجوان در اسپانیا و آمریکای لاتین منتشر شده است. او همچنین از اواخر دهه 1960 دانشجوی موسیقی پاپ بوده است. در کودکی داستان هایی از نقاشی ها اختراع شد. بنیاد جوردی سیرا فابرا در بارسلونا، که در سال 2004 افتتاح شد، یک سازمان خصوصی و غیرانتفاعی است که توسط مروج آن تأمین می شود، و هدف اصلی کمک به نویسندگان جوان در ابتدای کار ادبی خود، علاوه بر ارتقاء لذت در خواندن به عنوان وسیله ضروری برای آموزش است. این بنیاد همه ساله جوایز ادبی جوردی سیرا آی فبرا را به جوانان اهدا می کند.

کتاب های جوردی سییررا آی فبرا

پسر عزیزم،ما اعتصاب کردیم


پسر عزیزم، تو اخراجی