آله خاندرو سامبرا

آله خاندرو سامبرا

آله خاندرو سامبرا، زاده ی سال 1975، شاعر و نویسنده ای اهل شیلی است. سامبرا به دانشگاه شیلی رفت و در سال 1997، در رشته ی زبان و ادبیات اسپانیایی فارغ التحصیل شد. او سپس به مادرید رفت و در رشته ی مطالعات زبان اسپانیایی تحصیل کرد. سامبرا در بازگشت به شیلی، در مقطع دکتری به تحصیل پرداخت. او در سال 2007 به عنوان یکی از برترین نویسندگان جوان (زیر 39 سال) آمریکای لاتین انتخاب شد.

کتاب های آله خاندرو سامبرا

زندگی خصوصی درختان


راه های برگشتن به خانه