میسن کری

میسن کری

میسن کری در پنسیلوانیا متولد شد و از دانشگاه کارولینای شمالی در آسویل فارغ التحصیل شد. اولین کتاب او با عنوان عادات و آداب روزانه بزرگاندر سال 2013 چاپ شدند. نوشتار کری در اسلای، متروپولیس و پرینت، چاپ شده است. او در نیویورک زندگی می کند.

کتاب های میسن کری